Stockholms Auktionsverk Online

Objects "Stockholms Auktionsverk Online"

Blog posts about "Stockholms Auktionsverk Online"

Realised prices "Stockholms Auktionsverk Online "

Zoologi, jakt m. m., 35 vol.
ZOOLOGI, JAKT M. M. (35) Parti omfattande bland annat: HEINROTH. Die Vögel Mitteleuropas... I-III. Berlin-Lichterfelde, 1926-28 (illustrerade, i litet nötta originalhalvfranska band med guldpräglade ryggtitlar, rtikt illustrerade, bl. a. med färgplanscher, 3 volymer); TULLGREN & WAHLBERG. Svenska insekter. Stockholm, 1920-22 (snyggt halvmarokängband med guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och dito snitt); Vi och våra hästar. En uppslagsbok om hästuppfödning och hästsport i Sverige. Sundsvall, 1947 (guldornerat rött originalskinnband, något nött); KJAERBÖLLING. Danmarks fugle, beskrevne af N. Kjaerbölling. Köbenhavn, 1852 (nött samtida halvfranskt band, endast texten); HAHR. Album för jägare och jagtvänner [=omslagstitel]. (Stockholm, 1868-69, marmorerat pappband, saknar titelbladet och en plansch); WESTERLUND. Skandinavisk oologi. Stockholm, 1867 (nött samtida halvfranskt band); (NORING, utg.). Tidskrift för Hästvänner och Landtmän. Nummer 1, november 1831-nummer 12, oktober, 1832. Stockholm, 1831-32 (Häftade, oskurna, i nötta tryckta omslag, mer utkom).\n\nMed flera, inalles 35 volymer, bundna och häftade. Ej kollationerade. Defekter och skador ej redogjorda för kan förekomma.\n\nProveniens: Nils G. Ahlin (disponent Ulriksfors, ägde Norrlands största privata boksamling, ca 6000 band).\nErik Hallqvist, Östersund (född 1887), bokhandlare (nuv. ägares morfar), egen bokhandel sedan 1907. Han köpte Ahlins samling 1942 och blev då intervjuad i Östersund-Posten den 28 januari: "Allmänheten kanske kan få en uppfattning om samlingens storlek om jag nämner att jag behövde 14 fullastade taxibilar för att få hem böckerna". Stockholms Auktionsverk Online
Angelo Guido
ANGELO GUIDO (Brasilia 1893-1969): Strandklippor i Brasilien.\nSignerad och daterad 1924. Olja på dukpannå 28x38 cm. Stockholms Auktionsverk Online
Gucci handväska
GUCCI, handväska i skinn och canvas med monogrammönster, kontrolllapp, längd 38 cm Stockholms Auktionsverk Online
Cornelis Johannes Van Hulstyn oljemålning
CORNELIS JOHANNES VAN HULSTYN (1811-1879): Blomsterstilleben, signerad C Hulstÿn, olja på pannå, 37,5 x 29,5 cm\n\nFör frågor och konditionsrapport kontakta charlotte.kreuger.cederlund@auktionsverket.se Stockholms Auktionsverk Online
Uniform flygvapnet Rubinska samlingen
UNIFORM, svensk, m/1930, för generalmajor vid flygvapnet, vapenrock, byxa, skärmmössa\n\nPROVENIENS: Den Rubinska uniformssamlingen. Samlingen består av närmare 280 auktionsposter med svenska uniformer, kaskar, blankvapen samt övrig tillhörig militaria, och samanställdes av makarna Torvald och Ingegärd Rubin, Södra Stavsudda. Stockholms Auktionsverk Online

Find address and telephone number to Stockholms Auktionsverk Online

Advert