Blomqvist

The auction house Blomqvist was founded in 1870 as one of Scandinavia's first art dealers. Blomqvist is now Norway's oldest and most prestigious art and antique broker, and offers both classic auctions as well as online auctions. Blomqvist annually perform six classic auctions. New items are added daily to their online auctions, in order to maximize accessibility.
 
Through the years, many famous artists have exhibited at the auction house, including artist Edvard Munch. Even today, the artist's paintings are displayed on the premises where Blomqvist hold two Munch auctions per year.
 
Blomqvist provide qualified advices about bid and sales regarding art, antiques, silver, jewelry, porcelain, and books.
Countries
  • Norway
Objects "Blomqvist"

Short time left!

Ekeland, Arne - Medviteren, 1939

UTSTILT Kunstnernes Hus, Oslo 1940, kat. 91Arne Ekeland, Kaare Berntsen Galleri, 2005, kat. 16 LITTERATUR Øyvind Storm Bjerke "Arne Ekeland" Norsk Kunstnerleksikon bind 1 1981, side 552-557 Øyvind Storm Bjerke "Arne Ekeland", Rogaland Kunstmuseum 1997"Arne Ekeland", Kaare Berntsen Galleri 2005, utstillingskatalog, avbildet kat. 16 s.32"Arne Ekeland ble født på Bøn 14. august 1908. Hans fødested er ikke uten betydning for kunstnerens livsbane. Ekeland følte livet igjennom en sterk tilhørighet til stedet og det sosiale miljø" Bjerke 1997, side 26Ekeland er autodidakt med unntak av et kort opphold som hospitant under Axel Revold ved akademiet i Oslo høsten 1926. Han deltok første gang på Høstutstillingen i 1930, men det var først i 1934 at publikum ble oppmerksom på hans kunst. Blant annet kjøpte Nasjonallgalleriet sitt første maleri dette året "Vi arbeidsølse", og allerede året etter kjøpte de sitt andre maleri. Ekelands virkelig store gjennombrudd kom med utstillingen i Kunstnernes Hus våren 1940. Utstillingen inneholdt ca 125 malerier hvorav Ekeland solgte nærmere 60 bilder på åpningen. Under krigen hadde Ekeland jevnlig kontakt med Reidar Aulie. Det er da også nesten bare Ekeland og Aulie som har tatt opp krigen som et sentralt tema i deres kunst under den andre verdenskrigen. I 1949 reiste Ekeland til Sovjetunionen og kom der i kontakt med sosialrealismen. Storm Bjerke skriver om Ekelands opphold i Sovjetunionen: "Ekeland påla seg selv å utprøve den sosialistiske realismens teori. Folket var ikke modent for den mer avanserte kunsten han hittil hadde representert, og nå skulle forståligheten settes i høysetet." Storm Bjerke 1979 side 31Ekeland blir i 1958 tildelt Statens Kunsterlønn. I 1963 holdt han sin andre store utstilling i Kunstnernes Hus. Han presenterer oss her for første gang for den stilen han selv betegnet som "tannhjulstilen". I 1966 reiste Ekeland til Kina og ble svært begeistret for det han så der og fikk en fornyet tro på kommunismen, noe vi også kan se på hans malerier etter hans tilbakekomst. Ekeland representerte Norge på Biennalen i Venezia i 1972. «I 1980 fikk han St. Olavs Orden, ridder av 1. klasse et uttrykk for at samfunnsstormen nå var å anse som en av bærebjelkene i landets kulturliv." Storm Bjerke 1979 side 31Read more

  • NORNorway
  • 20h

Blog posts about "Blomqvist"

Fondness for folk art
I have said it before, but I'm very fond of folk. In my dreams I have that perfect house full of splendid murals, great fireplaces and lots of wonderful folk art.
Design week is coming up at Barnebys!
If you’re yearning for design, you have definitely come to the right place! We’ve barely put the Modern auctions and The Stockholm Art Week behind and now it's time for the Contemporary sales, which offer fine contemporary art and photography plus design that will most definitely have you reaching for your wallet.

Realised prices "Blomqvist "

Peder Balke
Måneskinnsaften ved en norsk fjord\nOlje på lerret, 14,5x20 cm Signert nede til venstre: Balke\nLITTERATUR Henning Alsvik: "Peder A. Balke" i Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 139-143 Alf Harbitz: "Peder Balke" i "Nyopdagede Malere", side 23-41, Kristiania 1923, utgitt av Blomqvist Kunsthandel Marit Lange: "Peder Balke" i "Peder Balke - Matthias Stoltenberg", utstillingskatalog, Kunstnerforbundet 1980, side 3-15\n"Det er viktig å holde seg Balkes biografi for øynene, om vi vil forstå de karakteristiske trekk ved hans kunst. Balkes utgangspunkt som maler var kosten, ikke penselen. Det var som anstryker, d.v.s. som husmaler, han startet sin karriere som malersvenn på Toten. Samtidig utførte han dekorasjonsarbeider, så som marmorering, sjablonmaleri etc.[...] I 1840-årene er Balkes kunst i en rivende utvikling. Det er her vi må søke opptakten til hans sene, også i europeisk kunst så originale kunst." Lange side 9\nBalke var elev av blant andre J.C. Dahl i to perioder, først i 1836 og så igjen i 1843-44. I 1847 fikk Balke i oppdrag av den franske konge Louis Philippe å male monumentale bilder basert på skisser fra Norge. Kongen hadde allerede kjøpt to malerier: "Vue du Cap Nord" og "Vue de Drontheim", som begge senere endte i Musée du Louvre, samt 33 skisser i olje på papir. "Urolighetene omkring Februarrevolusjonen og kongens flukt forhindret utførelse. Balke søkte på nytt kontakt med kongen i London, men da var det for sent. [...] viktigere var kanskje de inntrykk han mottok av blant annet William Turner, som kan ha vært en bekreftelse på hans egen, lette av mange samtidige karakterisert som overfladisk, og sjuskete malemåte. Selv hans gamle lærer J.C. Dahl skriver om Balke i brev til Welhaven i 1851, i forbindelse med spørsmålet om en "sagkyndig Restauratør og Paapasser ved Galleriet", at "han er for udannet og slusket og har ej lært noget." Alsvik side 141-142\nDet er nettopp denne "overfladiske og sjuskete malemåte" hvor Balke på en glatt, hard, hvitmalt bunn la et vått lag fargestoff som han bearbeidet, med svamp, fille, fingre eller grov pensel, og hvor den hvite bakgrunn fikk skinne igjennom, som skapte en dybdeeffekt i landskapet, som skulle bli Balkes kjennemerke og som fascinerer den dag i dag. Denne dekorasjonsmaler-teknikken tok han også med seg til staffelimaleriet, også i små format. Underlig er det at i dag er det nettopp det J.C. Dahl satte lite pris på, som man anser for å være det mest slående, nyskapende og friske i Balkes malerier. Blomqvist
Jan Groth
Uten tittel, 1994-97\nFettstift, crayon på papir, 62x87 cm Signert og datert nede til venstre: Groth 1994-97\nJan Groths tegninger er innkjøpt i samlinger der i blant, Museum of Modern Art (MOMA), New York og Metropolitan Museum of Art ( THEMET), New York, samt Nasjonalmuseet, Oslo Blomqvist
Andy Warhol
"Details of renaissance paintings (Leonardo Da Vinci, The annunciation, 1472)" 1984\nFargeserigrafi på Arches, 31/60, 630x940 mm Signert nede til venstre: Andy Warhol\nFeldman & Schellmann II.320 Stemplet bak: Copyright Andy Warhol 1984 Editions Schellmann & Kluser New York - Münich Blomqvist
Johan Christian Dahl
"Klintekorset i Liselunds Hauge paa Möen" 1814\nOlje på lerret, 78x53 cm Signert og datert nede til høyre på stenen: Dahl 1814\nBang 59\nJ.C. Dahl malte året etter en noe mindre versjon, med små avvik i motivet som i dag eies av Ny Carlsberg Glyptoktek, København. Maleriet ligger nært opptil et maleri av den danske gullaldermaleren C.W. Eckersberg som malte "Klintekorset" i 1809.\nLITTERATUR Andreas Aubert: "Maleren Johan Christian Dahl", Kristiania 1920 Marie Lødrup Bang: "Johan Christian Dahl", Oslo 1987, kat. nr. 59, en tegning av motivet avbildet bind III, plansje 26 Bente Scavenius: "Langt højere bjerge Landskapmaleriet i den danske gullalder", J.C. Dahl Hans danske miljø og det danske landskap, Bergen 1995\n"Sommeren 1814 opholdt han (Dahl) sig længre tid paa gaarden Engelholm ved Præstø i Syd-Sjælland. I Juni tok han en tur over til Møen, hvor han blandt andet gjorde "en malerisk Fodreise fra Liselund til store Klint". Aubert side 30\n"Med sine nyskapende landskapbilleder fik Dahl i 1815 sit gjennembrud på Charlottenborg-utstillingen i København. (Se også katalog nr. 361). Det karakteristiske ved Dahls gjennembrudsbilleder var hans personlige syn på det danske landskab. Men samtidig med, at Dahl i sine billeder beskrev en stemning, gengav han også det særegne ved naturen, således at der både var gjort rede for de store linier og små detaljer. Kunsten og naturen blev således på en meget personlig måde forenet i Dahls landskapbilleder" . Scavenius side 33 Blomqvist
Nikolai Astrup
"Maimåne" ca 1908\nHåndkolorert fargetresnitt\nPapirmål 19x25,5 cm Signert nede til venstre: Astrup Greve 8, Askeland 28\nLITTERATUR Jan Askeland: Nikolai Astrups Grafikk, Oslo 1956, omtalt side 22-24 og avbildet side 23 Øystein Loge: Blomster, Berget og St. Hansnatten, håndkolorerte varianter av samme motiv kat. nr. 24-29\n"Astrup kretser i "Maimåne" om et av sine yndlingstemaer. Han var selv en ivrig amatørgartner (med rabarbra som spesialitet), og hans kjærlighet til planter og trær var så stor at han byttet bort et av sine beste tidlige malerier mot en liten jordflekk så stor som stuegulv." Askeland side 23\nMotivet er hentet fra prestegårdshagen med kjente elementer som fjellene i bakgrunnen, vannet, tregruppen, stakittgjerdet og rosebusken. I tresnittet ligger en kvinne og mann på kne i forgrunnen. Menneskene stilles små mot den mektige naturen. Dette blir ikke minst forsterket ved de klare, mettede fargene Astrup her har benyttet. Blomqvist

Find address and telephone number to Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
Advert