Blomqvist

The auction house Blomqvist was founded in 1870 as one of Scandinavia's first art dealers. Blomqvist is now Norway's oldest and most prestigious art and antique broker, and offers both classic auctions as well as online auctions. Blomqvist annually perform six classic auctions. New items are added daily to their online auctions, in order to maximize accessibility.
 
Through the years, many famous artists have exhibited at the auction house, including artist Edvard Munch. Even today, the artist's paintings are displayed on the premises where Blomqvist hold two Munch auctions per year.
 
Blomqvist provide qualified advices about bid and sales regarding art, antiques, silver, jewelry, porcelain, and books.
Countries
  • Norway
Objects "Blomqvist"

Blog posts about "Blomqvist"

Fondness for folk art
I have said it before, but I'm very fond of folk. In my dreams I have that perfect house full of splendid murals, great fireplaces and lots of wonderful folk art.
Design week is coming up at Barnebys!
If you’re yearning for design, you have definitely come to the right place! We’ve barely put the Modern auctions and The Stockholm Art Week behind and now it's time for the Contemporary sales, which offer fine contemporary art and photography plus design that will most definitely have you reaching for your wallet.

Realised prices "Blomqvist "

Per Barclay
"Ophelia (Åshild)" 2005\nC-print på aluminium, 230x220 cm Todelt med glass plassert på gulvstøtter\nEd. 3+1\nUTSTILT "Per Barclay" Galleri MGM, Oslo 2005\nOmtalt og avbildet i Lotte Sandbergs artikkel "Der døden er vakrest" i Aftenposten 31.08.2005 Blomqvist
Anna-Eva Bergman
"L'or de Vivre" 1974\nMappe med 9 tresnitt + 2 tresnitt på omslaget, 43/100 Alle trykkene nummerert og signert: AE Bergman\nPapirmål 70x53 cm Trykkmål 50x40 cm Utgitt av Galerie Im Erker, St. Gallen, Sveits 1974 Mappen inneholder syv dikt av Jean Proal og 11 illustrasjoner i tresnitt av Anna-Eva Bergman Fire av trykkene er illustrert Blomqvist
Jens Johannessen
Uten tittel, 1978\nOlje på lerret, 27x27 cm Signert med initialer og datert bak på lerretet: J J 1978 Blomqvist
Håvard Vikhagen
"Røde trær" 1996-97\nOlje på lerret, 136x116 cm Signert med initialer nede til høyre: H V\nSignert bak på blindrammen: Håvard Vikhagen\nUTSTILT Galleri Dam, København 1997\nLITTERATUR Ståle Finken, Holger Kofoed og Jon Fosse: "Håvard Vikhagen" 2005, avbildet side 103\nMan vet aldri 100 % hva Vikhagens malerier forestiller. Han balanserer mellom det abstrakte og figurative gjennom lag på lag med maling og materialer som sand, hår og rusk. Blomqvist
Olav Strømme
Sildefiske, 1942\nOlje på plate, 71x169 cm Signert og datert nede til høyre: Olav Strømme -42\nUTSTILT "35 år (jubileumsutstilling)" Henie Onstad Kunstsenter 2003\nOlav Strømme kom fra en kunstnerisk familie, både innen billedkunst, scenekunst og litteratur. Han ble derfor sterkt påvirket og inspirert til å utdanne seg til kunstner. Da han kom til Oslo fikk han kontakt med det unge kunstmiljøet der, som dyrket det moderne uttrykk, som avvek fra f.eks. Matisse-elevenes formidling av det romantiske. Sammen med blant andre Erling Enger og Gert Gynge stilte han i 1935 ut i Kunstnernes Hus, en utstilling som ble møtt med sterk kritikk fra publikum. Krigsårene satt en demper for Strømmes kunst, både fysisk og psykisk. Rundt 1950 imidlertid, ble han inspirert til å male motiver fra scenekunsten, med skjebnedrama, livsutfoldelse og poesi. I 1975, i forbindelse med den retrospektive utstillingen ved Festspillene i Bergen og Henie-Onstad Kunstsenter, fikk Strømme endelig den offisielle anerkjennelse som sin generasjons fremste representant for det abstrakte billedspråk. Blomqvist

Find address and telephone number to Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
Advert