Blomqvist

The auction house Blomqvist was founded in 1870 as one of Scandinavia's first art dealers. Blomqvist is now Norway's oldest and most prestigious art and antique broker, and offers both classic auctions as well as online auctions. Blomqvist annually perform six classic auctions. New items are added daily to their online auctions, in order to maximize accessibility.
 
Through the years, many famous artists have exhibited at the auction house, including artist Edvard Munch. Even today, the artist's paintings are displayed on the premises where Blomqvist hold two Munch auctions per year.
 
Blomqvist provide qualified advices about bid and sales regarding art, antiques, silver, jewelry, porcelain, and books.
Countries
  • Norway
Objects "Blomqvist"

Blog posts about "Blomqvist"

Fondness for folk art
I have said it before, but I'm very fond of folk. In my dreams I have that perfect house full of splendid murals, great fireplaces and lots of wonderful folk art.
Design week is coming up at Barnebys!
If you’re yearning for design, you have definitely come to the right place! We’ve barely put the Modern auctions and The Stockholm Art Week behind and now it's time for the Contemporary sales, which offer fine contemporary art and photography plus design that will most definitely have you reaching for your wallet.

Realised prices "Blomqvist "

Arnold Haukeland
"Fuglen I" replikk 1964\nRustfritt stål, HØYDE 48 cm, sokkelhøyde 12 cm Signert med monogram på plinten: AMH\nUTSTILT 6 Nordiske billedhuggere, UKS 1964\nSivilingeniør Hjalmar Fugelli besøkte Arnold Haukelands separatutstilling på Kunstnernes Hus i 1961. Han viste interesse for en av de utstilte skulpturene og antydet for Haukeland at Storebrand forsikringsselskap kunne være interessert i å bestille en versjon i monumentalformat i forbindelse med oppføringen av deres nye hovedkvarter i Haakon VIIIs gate i Oslo. Haukeland utførte tre versjoner, hvorav Nasjonalgalleriet ervervet den ene og er regnet som det første nonfigurative verk i museets samling. Blomqvist
Kai Fjell
Tømmerhuggerne, 1946\nOlje på lerret, 128x134 cm Signert og datert nede til høyre: K F 46\nLITTERATUR Oscar Thue: "Kai Fjell", Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1981, bind 1, side 649-653\n"I sitt arbeide klarte Fjell å smelte innflytelser og impulser fra mange kanter til sitt eget formspråk. Fjells bilder er ofte kompliserte og rike i utførelse, så vel som i det følelsesmessige innholdet. Dette er i tråd med hans egne uttalelser om at arbeidene hadde en indre utforming, hvor ting foregikk på et indre plan. Bildene gir oss hans livsoppfatning samtidig som han ønsket at de stadig skal forundre og avdekke nye sider ved livet. Et av Kai Fjells grunntemaer er kvinnen, symbolet på naturen og fruktbarheten. Han skildrer henne i alle livets stadier. Hun kan være naken eller kledd i praktfullt skrud, trone fjern og utilnærmelig, svinge seg i dansen eller sitte nedbøyd i sorg. Oftest er hun den unge forventningsfulle kvinne som drømmer om livets lykke..." Thue 1981, side 650 Blomqvist
Ryszard Warsinski
Uten tittel, 1980-tallet\nBlandingsteknikk på sekkestrie klebet på lerret, 124x166 cm Usignert\nLITTERATUR Hans-Jakob Brun: "Maleriet 1940-1980", "Norges Kunsthistorie" Oslo 1983, bind 7, side 200-203\n"Et helt desillusjonert perspektiv på tilværelsen kan nok også leses ut av Ryszard Warsinskis arbeider, så i den hører han naturlig hjemme i den sentrale gruppen av norske surrealister i 60-70-årene. Men han har alltid vært et særtilfelle i norsk kunst. Han kom hit fra Polen i begynnelsen av 1960-årene, og brakte med seg direkte impulser fra en mellom-europeisk surrealisme. Warsinskis røtter er i en tradisjon hvor materialprakt og folkelig magi, solid formkultur og ukuelig opprørstrang har bygget opp en sterk egenart også i billedkunsten. Dette finnes som bakgrunn for Warsinskis kunst, og i tillegg gjør hans bilder bevisst bruk av mange slags drivgods fra vårt kulturelle fellesarv. Det vesentlige er allikevel at dette er smeltet inn i en billedverden som helt ut har et temperamentsfullt personlig stempel. Warsinski er kanskje vår kunsts mest kompromissløst kryptiske maler, fordi vi alltid bringes til å innse at det viktigste i bildene hans er utenfor vårt grep. I 1960-årene kunne dette gi en magisk karakter til figurer som vokste fram av tykke lag vinyl, hvor sprekker og avskallinger syntes å varsle om en delvis oppløsning. Figurene er aktører i en urgammel, men også helt privat fabel, hvor sensualitet og forgjengelighet er vokst sammen til en morbid poesi." Brun side 201\nWarsinski forteller også om at en av inspirasjonene til hele hans kunstnerverk oppstod i 1939 med den tyske innvasjonen av Polen. Lavtflyvende tyske fly skremte opp hester ved et hesteoppdrett som Warsinski var i nærheten av. Hestene ble så skremt at de fikk panikk og prøvde å rømme, men klarte ikke å hoppe over et stakittgjerde rundt innhegningen. Dette fikk fatale følger for dyrene da de ble hengende fast på gjerdet med spjæret buk inntil de døde. Dette gjorde et enormt inntrykk på Warsinki og han fortalte om denne episoden helt til han døde. Hendelsen har også preget kunsten hans og dette verket er et direkte utrykk for denne viktige hendelsen i Warsinskis kunstnerliv. Blomqvist
Knud Baade
Landskap, 1860\nOlje på lerret, 87x120 cm Signert nede til høyre: K Baade 1860\nPå etikett festet på blindrammen er følgende skrevet: Partie von der Insel Storø in Norwegen, gm v h K Baade, Blumenstr No 20 München, Preis 150 Thaler\nPROVENIENS Georg Mørchs Kunsthandel 1953 Privat eie\nLITTERATUR Sigurd Willoch: "Knut Baade", Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, side 377-381\nKnud Baade var bosatt i München fra 1845 til sin død. Sommeren 1851 var Baade på en av sine studieturer til Norge. Nærmere bestemt kyststrøkene på Sørlandet, Rogaland og Sunnhordaland. Til å begynne med var det vanskelig for ham i München, men da han stilte ut et måneskinnsbilde med motiv fra den norske kyst, gjorde han stor lykke. Bildet ble innkjøpt av Münchens Kunstforening, og Baade måtte male en replikk for prins Luitpold av Bayern. Fra da av hadde Baade et stort marked. Han malte sine bilder på bakgrunn av sine studier fra kysten, men ønsket ikke å skildre en klart markert lokalitet. Blomqvist
Marc Chagall
"L'âme du cirque" 1980\nLitografi trykket i farger, 17/50\nPapirmål 115x75 cm Trykkmål 60x94 cm Signert nede til høyre: Marc Chagall Mourlot 982 Blomqvist

Find address and telephone number to Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
Advert