Blomqvist

The auction house Blomqvist was founded in 1870 as one of Scandinavia's first art dealers. Blomqvist is now Norway's oldest and most prestigious art and antique broker, and offers both classic auctions as well as online auctions. Blomqvist annually perform six classic auctions. New items are added daily to their online auctions, in order to maximize accessibility.
 
Through the years, many famous artists have exhibited at the auction house, including artist Edvard Munch. Even today, the artist's paintings are displayed on the premises where Blomqvist hold two Munch auctions per year.
 
Blomqvist provide qualified advices about bid and sales regarding art, antiques, silver, jewelry, porcelain, and books.
Countries
  • Norway
Objects "Blomqvist"

Blog posts about "Blomqvist"

Fondness for folk art
I have said it before, but I'm very fond of folk. In my dreams I have that perfect house full of splendid murals, great fireplaces and lots of wonderful folk art.
Design week is coming up at Barnebys!
If you’re yearning for design, you have definitely come to the right place! We’ve barely put the Modern auctions and The Stockholm Art Week behind and now it's time for the Contemporary sales, which offer fine contemporary art and photography plus design that will most definitely have you reaching for your wallet.

Realised prices "Blomqvist "

Knut Rose
"Kastanje" 1996\nOlje på lerret, 101x160 cm Signert nede til venstre: Knut Rose\nSignert og datert bak på lerretet\nLITTERATUR Cecilie Malm Brundtland: "På flukt, i strid, mot forsoning" Oslo 1997, avbildet side 176\nI tillegg til de symbolske betydninger er ikke minst den visuelle opplevelsen av hesten viktig for Rose. De kraftige formene, spillet i musklene og fargene gir sterke muligheter til billedmessige fremstillinger. Det er i skjæringspunktet mellom det storslagne og det nedrige, det trygge og det utrygge, mellom orden og kaos som Rose henter inspirasjon. Brundtland side 172 Blomqvist
Edvard Munch
Selvportrett\nBlyanttegning på papir, 13,5x10 cm Usignert\nPåskrevet med blyant nede til høyre: originalstudie av Edvard Munch\nPROVENIENS Berta Folkedal Privat eie Blomqvist
Nikolai Astrup
"Astrupgaarden" 1911\nOlje på lerret, 62x73 cm Signert nede til høyre: N A\nPROVENIENS Peter Cornelius Astrups etterkommere\nUTSTILT "Nikolai Astrup", Kunstnernes Hus 1955 kat. 61\nDa Nikolai Astrup i 1911 var på stipendreise til Tyskland og Berlin besøkte han også Astrupgården i Skærbæk på Jylland, i det tidligere Schleswig. Dette er gården der navnet Astrup opprinnelig kom fra, og slekten kom til Norge med fogd Niels Astrup i 1707.\nUnder besøket i Danmark utførte Astrup etter hva som er kjent fire malerier med gårdsbygningen som motiv. Motivet har åpenbart vært av stor betydning for Astrup, som har gjengitt særlig bygningen med et uvanlig presisjonsnivå. Vi kan snakke om et portrett av et sted, på samme måte som Astrup er kjent for å ha fremstilt for eksempel prestegården og andre spesifikke steder i Jølster og omegn. Det er trolig at et viktig poeng har vært at de av kunstnerens norske slektninger som ikke var så heldige å få reisestipend som kunstnere skulle få se gården og stedet de stammet fra, et forståelig aspekt for en «hjemstedskunstner» som Astrup.\nSamtidig finner vi i maleriet en rekke virkemidler vi kjenner fra Astrups kunstnerskap for øvrig. De åpne dørene ut mot hagen og de hvite stolene kan minne om stenbordet og hagen rundt prestegården. De blomstrende trærne er utført med en koloritt og letthet som også kan ses i for eksempel «Rabarbra», også fra 1911. De store trærne, som vokser ut av steingjerdet, er dessuten kanskje noe «villere» enn hva som er realistisk for en dansk hage.\nI bakgrunnen på høyre side skimtes en hvit kirke i det fjerne, nærmest som en luftspeiling. Kanskje henviser ikke dette bare til den konkrete Brøns kirke som ligger i nærheten av Astrupgården. Kanskje kan kirken også forstås som Astrups måte å koble de to stedene, Jølster og Skærbæk, sammen med de mange hvite bygningene knyttet til prestegården i Ålhus. For Astrup utgjør kanskje denne knapt synlige, men høyst gjenkjennelige, kirkeformen det element av forestillingsevnens billedskapende kraft som var så viktig for ham, altså det Frances Carey har beskrevet som Astrups interesse for «minnenes landskap».\nAv de fire maleriene vi kjenner til fra Astrupgården ble tre, deriblant det vi her presenterer, vist under den store Astrup-utstillingen på Kunstnernes Hus i 1955. Ingen av disse maleriene har tidligere vært ute i markedet. Denne versjonen har hele tiden vært i den samme familiens eie og er gjennom generasjonene arv fra Nikolai Astrups yngre bror Peter Cornelius Astrup. Blomqvist
Kjell Nupen
"Uten tittel" 1996-1997\nOlje på plate, 130x216 cm Signert og datert bak på lerretet: N Nupen 1996-1997 Tvedestrand\n1990-tallet hos Nupen domineres av hans utforskning av lokal kulturhistorie og maleriets muligheter med flittig bruk av rosemaling og readymades i form av kistelokk og lignende. Blomqvist
Mette Tronvoll
"Eline, Skillebekk" 2000\nC-print, 141x111 cm Signert bak på platen: Mette Tronvoll\nMette Tronvoll er en av Norges mest anerkjente fotokunstnere. Tronvoll har de siste 20 årene jobbet mye med portrett, både i studio og utendørs. Hun har alltid vært fascinert av marginaliserte miljøer og ytterkanter i verdenssamfunnet. Tronvoll har hatt flere soloutstillinger både i Norge og i utlandet. Hun er representert i en rekke offentlige samlinger, blant annet The Metropolitan Museum of Art i New York og Moderna Museet i Stockholm. I 2006 mottok hun den prestisjetunge Candida Höfer-prisen for sitt kunstneriske virke. Blomqvist

Find address and telephone number to Blomqvist

Blomqvist
Blomqvist Kunsthandel as
Tordenskiolds gate 5
0160 Oslo
T:+47 22 70 87 70
art@blomqvist.no
Advert