Crafoord Auktioner

Crafoord Auktioner is the biggest auction house in the south of Sweden. Birgitta Crafoord bought the business in 1998. Today, Crafoord Auktioner is owned by Uppsala Auktionskammare. Crafoord Auktioner conducts quality auctions every spring and autumn that attracts both national and international customers. Crafoord Auktioner also conducts book auctions, which are relatively unique to operate in Sweden.

Countries
  • Sweden
Objects "Crafoord Auktioner"

Blog posts about "Crafoord Auktioner"

Realised prices "Crafoord Auktioner "

GÖTEBORGS WETENSKAPSHANDLINGAR.
Götheborgska Wetenskaps och Witterhets Samhällets Handlingaqr I-III. 1 vol.\n\nLars Wahlström, Götheborg, 1778-1785 8vo i ett samtida ganska välbevarat halvfranskt band. Namnteckning på titelsidorna. Ren inlaga. Med utvikbara graverade planscher: 6 + 1 + 4 (på 3 planscher.). Crafoord Auktioner
RISINGH, JOH. (1616-1672).
tt Othogh om Kiöp-Handelen Eller Commercierne Medh Thess Bestånd Nyttor och wesentelige Deelar som äro Warorne Penningarne, och Wäxelen och om thess Instrument och Redskap som är seglationen, sampt hwad mehra som handelen widkommer korteligen sammansattat aff Joh. Cl. Risingh.\n\nN. Wankijff, Stockholm, 1669. Liten 4:o i ett äldre blått pappband med blekt rygg och någon fläck. Saknar tomma försättsblad. Möjligen saknas även ett halvtitelblad. Titel med träsnittsram och någon diskret anteckning. Ett synnerligen rent exemplar. (II), sid. 5-123. Sällsynt! Crafoord Auktioner
MATEMATIK. 7 äldre arbeten på svenska.
Bl. a. Agrelio, Nicolao P. Institutiones Arithmeticae, Eller: kårt underwisning, om de förnämsta och högnödigsta Reglor, Exempel, Italienska Practiquer och Compendier, som i dagelig Räkning mäst brukelige äro. Etc.. J. G. Lange, Stockholm, 1731. 8vo i ett slitet samtida halvfranskt band. Något solkig titel, annars bra inlaga.\n\n+ Gräns, Johan. Underwisning uti Räknekonsten, lämpad så wäl til de okunniges som mera kunniges begrep, grundeligen och på et tydligt samt lätt sätt innefattande Handels- och Hushålls-Räkning, af... Stockholm, 1801 . Samtida slitet band. + 5 1700-och 1800-talsarbeten till. Totalt 7 vol. Crafoord Auktioner
BIBLIOFIL UTGÅVA. Under segel av Erik Hägg.
Under segel av Erik Hägg. En skildring från segelflottornas tid. Med illustrationer efter målningar och teckningar av J. Hägg. Stockholm, 1935. Nr 35 av bibliofilutgåvans 250 numrerade ex. 2 originaletsningar + porträtt. Folio i ett blått gulddekorerat marokängband med helt guldsnitt. Crafoord Auktioner
ROBINET, JEAN BABTISTE-RENÉ, editor.
Dictionnaire universel des Sciences Morale, Economique, Politique et Diplomatique MORALE, ou Bibliotheque de l'Homme D'Etat et du Citoyen. 27 volumes of 30. Lacks volume 8, 16 and 22.\n\nChez les Librairies Associés, Londres, 1777-1783. 27 4:o-volumes in contemporary half leather bindings with red and green moroccom labels on spines. Gilt lettered and decorated spines. Mottled boards, red edges and marbled endpapers. Slight war to heads of spines, some boards rubbed with small paperloss and som boards slightly spotted. Two old blue exlibris stamps on titlepages. Vol. II and XVIII stained on the first pages below, else clean and crisp interior. In all 27 vol. Crafoord Auktioner

Find address and telephone number to Crafoord Auktioner

Crafoord Auktioner
Clemenstorget 7
222 21 Lund
T:+46 (0)46-211 18 70
mail@crafoordauktioner.se
Advert