Search for over 100 million sold objects in our Price Bank

BYRÅ, av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770-1784), ej signerad. Gustaviansk, omkring år 1780.
Sold

About the object

Fanerad med amarant, rosenträ, lönn, färgad björk och ebenholts. Beslag av förgylld brons. Skiva av svartgulspräcklig marmor s.k. portor. Två lådor. Rika inläggningar av kvinnlig porträttmedaljong samt lagerkvistar, -kransar och -girlander. Översta lådans insida med etiketter om byråns proveniens. Längd 114, bredd 57, höjd 87 cm. Nyckel medföljer.
SE
SE
SE

lot_number

431

proveniens

Byrån har sannolikt tillhört Sophie Hagman (1758-1826) som var "figurantska" det vill säga dansös vid operan

i Bollhuset mellan åren 1775-78. Här lärde hon känna Gustav III:s bror hertig Fredrik Adolf. Från augusti 1779 bodde hon med hertigen på Lilla Kina, i närheten av Kina slott. Den 2 januari 1780 presenterades hon vid hovet som Fredrik Adolfs erkända mätress. Detta skedde på Gripsholm inför den unge kronprinsen, sedermera Gustav IV Adolf. Förbindelsen upplöstes 1793. Hagman fick ett par rum på Stockholms slott till bostad, och blev värdinna på Fredrik Adolfs privata residens Tullgarn. Hon fick också lantegendomar; Hagman ägde Säby i Frustuna socken i Södermanland och "under frälsefrihet" egendomen Wappersta i Vagnhärad och Nedere eller Lilla Frösunda i Solna. Vid hennes bortgång var boets tillgångar förhållandevis små, dock hade hon ej lidit någon nöd då hon både från kungens privatkassa och svenska statsverket erhållit pension. Nämnas bör att boet innehöll en större mängd silver och juveler. Hennes arvingar var syskonbarnen tullförvaltaren Pehr (Peter) Bjurström och mamsellerna Sophie och Augusta Bjurström. Under 1800-talets mitt övergick byrån i Frans Teodor Lettströms (1814-98) ägo. Han var son till kryddkramhandlaren Gustaf Anders Lettström (1772-1816) och blev borgare som köpman i Stockholm 1840. Fram till 1873 hade han specerie- och theaffär med försäljningsbodar på Drottning- och Fredsgatorna. År 1869 startade han Stockholms Stadsmissions barnhem och var dess föreståndare fram till 1871. Byrån gick i arv till sonen Alexis Gustaf Teodor Lettström (1843-1920), direktör i Stockholms Enskilda bank. Gift år 1874 med Julia Maria Matilda Lavén (f. 1849). I byrån finns en påskrift av Julia Maria Matilda Lavén som refererar till hennes svärfar Frans Teodor Lettströms utsago om byråns proveniens. Efter Julia Maria Matilda Lavéns död 1940 ärvdes byrån av sonen advokat Harald Wilhelm Lettström (1877-1967). År 1977 och 2001 såldes byrån på Stockholms auktionsverk.


*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.

*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.


Advert
Advert