Search for over 100 million sold objects in our Price Bank

Dedikationsexemplar
Sold

About the object

DEDIKATIONSEXEMPLAR. HAMSUN, KNUT. Fra det moderne Amerikas aandsliv. København (P. G. Philipsens forlag) 1889.\n8:o. Främre originalomslag.\nSenare (1900-tal) hpergament. Dedikation på främre omslag. Ou. Foto.\nDedikationen lyder: Til Hr. Ola Hansson med venlig hilsen fra Forf. Norge i Septer. 90".\nUr Ola Hanssons bibliotek i Berlin. En del av Ola Hanssons bibliotek övertogs av en svensk som ersättning för att han betalt Ola Hanssons hyra i Berlin.\nDen ovanliga originalupplagan af Hamsuns tidiga Amerika-kritiska arbete, vilket utkom samma år som hans huvudverk "Svält", vilket var Hamsuns egentliga genombrott.
SE
SE
SE

keywords

Utländsk vitterhet


*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.

*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.

Similar ongoing auctions


Advert
Advert

Sold objects

Selma Lagerlöf med dedikationer
Sold

Selma Lagerlöf med dedikationer

Realised Price
2,280 GBP

Dedikationsexemplar
Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
1,372 GBP

Dedikationsexemplar av H. C. Andersen
Sold
Dedikationsexemplar
Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
1,176 GBP

Dedikationsexemplar
Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
980 GBP

Dedikationsexemplar
Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
980 GBP

Sold
Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
784 GBP

Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
752 GBP

Sold

Montherlant,H.de.

Realised Price
791 GBP

Sold

Dedikationsexemplar

Realised Price
637 GBP