Search for over 100 million sold objects in our Price Bank

KARMSTOLAR, ett par, tillskrivna Karl Friedrich Schinkel. Empire, Berlin omkring 1830.
Sold

About the object

Bronserade. Rektangulär baksvängd lös stoppad rygg. Lös stoppad sits. Cylinderformade stoppade karmar uppburna av gjutna gripar av förgyllt bly. Raka svarvade framben. Utsvängda bakben. Försedda med klistrad etikett " Schloss Berlin alte No 11 Lfde No [Laufendenummer (löpnummer)] Neue 58". Blyertsnumrering 3652a resp 3652d. En märkt med pappersetikett med röda siffror 1075.
SE
SE
SE

övrigt

Tack vare karmstolarnas märkning ?Schloss Berlin? och överensstämmelse med bevarade ritningar kan de tillskrivas Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), som var en av de främsta tyska arkitekterna under 1800-talets första hälft. Han kom att kraftigt påverka byggnadskonsten i norra Europa under både 1800- och 1900-talen. Från 1815 var han ansvarig för det kungliga preussiska byggnadsväsendet. Han var inte bara ledande inom arkitektur utan även tongivande inom inredningskonst, konsthantverk och scenografi. Han kom att sätta sin prägel på Berlin genom sina byggnader i nyklassisk stil såsom Altes Museum och Neue Wache. På uppdrag av den preussiska kungafamiljen utförde han flera byggnadsprojekt, bl.a. för prinsarna Karl, Wilhelm, August och Friedrich. Schinkel utförde en rad påkostade inredningar i empirestil. Under åren 1821-37 ritade han förlagor till möbler och konsthantverk, vars tryckta mönsterblad i Vorbilder für Fabrikanten und Hantwerker vann stor spridning även i Norden. Auktionens karmstolar överensstämmer i stort med en typ av karmstolar som formgavs av Schinkel för Palais Prinz Albrecht, som förstördes under andra världskriget. Till skillnad från Schinkels avbildade modell i Vorbilder für Fabrikanten und Hantwerker med sfinxer och kannelerade ben har auktionens karmstolar gripar av förgyllt bly och svarvade profilerade släta ben. När karmstolarna lämnade slottet i Berlin är okänt, men en större uppsättning karmstolar ur samma serie har förmodligen kommit till Sverige under 1900-talet. Bukowskis sålde andra karmstolar ur denna uppsättning 2003 och 2004.

lot_number

1399

proveniens

Schloss Berlin. Jfr närmast identiska karmstolar ur samma serie med lika märkning "Schloss Berlin" sålda på

Bukowskis höstauktion 2003, katalognr 916, märkt 3652b, resp. Bukowskis vårauktion 2004, katalognr 983, märkt 3652c.


*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.

*Note that the price is not recalculated to the current value, but refers to the actual final price at the time the product was sold.


Advert
Advert