All auctions in one place

  • 0—338 000 000 GBP
  • 13 Apr 2014—23 May 2017

Filters

Clear all
- GBP
image
Pick of the day!
Just Andersen

Fixed price: 1 400 GBP

Want your stuff valued by experts?

Send in an object valuation push image
Advert
Advert

INVADER French - Born in 1969 ALIAS LND_38 - 2007

INVADER French - Born in 1969 ALIAS LND_38 - 2007 Mosaic tiles, resin, plexiglas and identity card Signed with the logogram and dated This work corresponds to the invasion 38 made in June 1999 in London and located Shelton st. / Endell St. Since 1998, Invader has been working on a project he calls Reality Game. He invades public spaces all over the globe with his clearly recognizable logo, inspired by the arcade game Space Invaders. The invasion has become global from Tokyo to New York via London, Hong Kong, and even Tanzania. The invasion campaign began in Paris, with over 1,200 interventions by Invader on the walls of the French capital. His goal: to invade and cover the entire city. Each mosaic he creates is unique and designed for a specific location, collected in books recounting different city invasions. Each one emphasizes the specific qualities of a given location and catch the eye of passers-by, encouraging them to reflect or simply contemplate the result. Gaming is still an integral part of Invader's world. Each mosaic wins you points in the game Flash Invader, developed by the artist. Similarly, everyone can contribute to this vast planetary project and can create their own invasions of urban space using "invasion kits". h: 20 w: 24 cm Provenance : Lazarides Gallery, London Acquired directly from the above by the present owner Bibliographie : London invasion / Bad men part II, exhibition catalogue at Lazarides gallery, Lazarides edition, London, 2007, the Space Invader in situ reproduced page 05 Estimation 100 000 - 150 000 HKD Sold for 138,200 HKD

  • FRAFrance
  • 2016-10-03
Hammer price
Show price
Advert
Advert

Ryttarskulptur, tillskriven Georg Schweigger

GUSTAVUS ADOLPHUS, ryttarstatyett, tillskriven Georg Schweigger (1613-1690), föreställande kung Gustav II Adolf till häst, skulpterat, förgyllt och polykromt bemålat trä, tömmar och remtyg av läder, huvudbonad av läder dekorerad med silverlan, fjäder och folierade glasstenar, sockeln med låda samt texterna GUSTAVUS ADOLPHUS SUECORUM REX NATUS à IX DEC. BR: AN: MDXCIV (Gustav Adolf svenskarnas kung född 9 november 1594) samt PRAELIO CECIDIT PROPE LÜTZEN à XVI NOV. BR: AN: MDCXXXII (I strid har han stupat vid Lützen 16 november 1632) på vardera långsida, lådfronten med kungens monogram GA, skulpturens höjd 52 cm, totalt höjd 67, 42 x 25 cm; smärre skador, lagningar och retuscheringar PROVENIENS: Grosshandlare och konsul John E. Arfwedsons (1842- 1928) samling, Stockholm Gustav II Adolf minnen, Bukowkis, auktion1882 Brukspatron Knut Michaelssons (1841-1915) samling, Stockholm H. Bukowskis Konsthandel, höstauktionen 1916, katalog 209, nr 323, avbildad i interiör samt plansch 17 Kammarherre och bankdirektör Jacques Arfwedson (1875-1915), Stockholm därefter i arv inom familjen LITTERATUR: Albin Roosval, red.: Svenska hem i ord och bilder, Stockholm 1914, avbildad och omnämnd i brukspatron Knut Michaelsons hem på Karlavägen 41 i Stockholm sidan 64f Svenskt Biografiskt Lexikon, band 2 , Stockholm 1920, s.159 Jmf Gustav II Adolfsutställningeni Stockholm 1932, katalognr 27, ryttarstatyett i silver från Augsburg Max Sauerlandt, Ett Gustav II Adolfs-monument från 1632, artikel i Fataburen Nordiska museets och Skansens årsbok 1933, s. 223 ff E.F. Bange, Beiträge zu Georg Schweigger - Zwei Entwürte für Monumente Gustav Adolfs, Jahrbucher Preussiscgen Kunstsammlung 52, 1931 John E. Arfwedsons betydande svenska pollettsamling såldes genom Bukowskis 1874. Den innehöll bl. a. fem olika exemplar av polletter som hänförs till förbundshären 1634. Dessa fanns också med när Arfwedson 1882 på auktion sålde sin samling av "Gustav II Adolf minnen" hos Bukowskis. Köpare av ryttarstatyetten år 1882 var säljarens kusins make brukspatronen och teaterdirektören Knut Michaelson, gift med Catharine (Kate) Helene Arfwedson (1847-1930). I Bukowskis katalog hösten 1916 beskrivs ryttarstatyetten på följande sätt: Gustaf II Adolf, ryttarbild, snidadt och måladt trä. Ur Grossh. J. Arfwedssons samling, såld 1882, i hvars katalog den tillskrifves Georg Schweigger 1613-1690. Märklig pjäs. Skulptören Georg Schweigger (1613-1690), Nürnberg, utbildades först hos sin far Immanuel Schweigger och sedermera hos guldsmeden och skulptören Christoph Ritter III (1610-76) i Nürnberg. Schweigger finns representerad i flera europeiska museisamlingar. Ett av hans första verk, daterat 1633, finns på Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg i form av en modell av Gustav II Adolfs dödsläger, utförd i Kehlheimer sten/Solnhofenkalksten som förgyllts och försilvrats. Modellen var tänkt att tjäna som förlaga till ett monument över Gustav II Adolf i kapellet vid Lützen, dock uppfördes verket aldrig. Första gången Schweigger nämns som bildhuggare i Nürnbergs rådshandlingar är 1636, dock är det viktigt att påpeka att inget skråtvång förelåg bildhuggarna, utan de verkade utanför skråväsendets ramar och regler. Att Schweigger endast 20 år gammal skapat modellen till kapellet i Lützen är inget konstigt, då hans mentor och kollega Christoph Ritter III som 23-åring blev mästare inom guldsmedernas skrå.. Bland hans mest kända objekt är kanske de fyra relieferna med religiösa motiv i Ambrassamlingen, Schloss Ambras, Innsbruck, som är signerade och daterade Anno 1645 Georg Schweigger Bildhauer Inn Nur renberg den 25 märtz Fecit och i Anton Ulrich-museet i Braunschweig finns en bronsmodell, sannolikt utförd 1649, till ett ryttarmonument över Gustav II Adolf av Georg Schweigger. Tillsammans med Christoph Ritter var Schweigger upphovsman till Neptunusfontänen, som skulle uppföras som ett monumentum pacis i Nürnberg efter det trettioåriga krigets slut. Fontänen var klar 1668, men på grund av finansiella och tekniska problem kom fontänen inte att sättas upp, förrän 1702 och då provisoriskt. År 1797 sålde staden Nürnberg fontänen till ryske tsaren Paul I, som placerade den på sitt sommarslott Peterhof. Noteras bör att dödsdatumet är angivet den16 november vilket är enligt den gregorianska kalendern, den nya stilen. Enligt den julianska kalendern, den gamla stilen, dog Gustav II Adolf den 6 november vilket vi i Sverige har hållit fast. Den gregorianska kalendern antogs av Påven Gregorius III år 1582. I Sverige infördes kalendern först år 1753.

  • SWESweden
  • 2014-06-10
Hammer price
Show price

* Note that the price doesn’t correlate with today’s value, but only relates to the actual end price at the time of the purchase.

Works of Art

Auctions featuring objets d’art, small sculptures and busts are a few examples of what can be found here.